Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Dược lực học

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Urea có tác dụng làm gẫy các liên kết hydro bình thường của protein sừng hóa, giúp làm tróc lớp sừng ở da, làm mềm da.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in