Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Dược động học

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Urea rất ít hấp thu qua da khi dùng thuốc bôi ngoài da. Urea hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và bài xuất nguyên dạng qua nước tiểu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in