Axcel Urea Cream

Axcel Urea Cream Tác dụng không mong muốn

urea

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Kem Urea thường dung nạp tốt khi dùng bôi ngoài da. Đôi khi có thể gặp cảm giác đau nhức và bỏng rát, đặc biệt trên da nhạy cảm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in