Azicine

Azicine Mô tả

azithromycin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược
Azicine: Lactose monohydrat, tinh bột tiền gelatin hóa, natri lauryl sulfat, povidon K30, croscarmellose natri, magnesi stearat.
Azicine 250 mg: Đường saccharose, kyron T-112 B, aspartam, mùi dâu bột.
Azicine 500: Calci hydrogen phosphat khan, croscarmellose natri, tinh bột tiền hồ hóa, povidon K90, natri lauryl sulfat, magnesi stearat, opadry II trắng (YS-22-18096).
Dạng bào chế
Azicine:
Viên nang cứng số 0, đầu và thân nang màu trắng, đầu nang in logo “
Image from Drug Label Content
” màu đen, thân nang in chữ "Azicine" màu đen, chứa bột thuốc màu trắng.
Azicine 250 mg: Thuốc cốm. Cốm thuốc màu trắng, vị ngọt, thơm mùi dâu.
Azicine 500: Viên nén bao phim. Viên nén hình oval, bao phim màu trắng, hai mặt khum, một mặt khắc số “500”, một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in