Bổ tỳ T/T

Bổ tỳ T/T

Thông tin cơ bản
Thành phần
Bạch truật, Mộc hương (Saussurea lappa), Cam thảo, Phục linh, Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Sơn tra.
Phân loại MIMS
Thuốc trợ tiêu hóa
Phân loại ATC
V03A - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS ; Other products with therapeutic properties.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in