Baclofen 10/Baclofen 20

Baclofen 10/Baclofen 20 Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

baclofen

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai:
Trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu, chỉ sử dụng baclofen khi thật cần thiết. Trước khi điều trị, phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích cho người mẹ và những nguy cơ cho trẻ. Baclofen qua được hàng rào nhau thai.
Phản ứng cai thuốc bao gồm co giật đã được báo cáo ở trẻ sơ sinh khi người mẹ mang thai dùng baclofen.
Phụ nữ cho con bú:
Một lượng rất nhỏ baclofen qua sữa mẹ, do đó không ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in