Bambec

Bambec Dược lực học

bambuterol

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm trị liệu: chủ vận β2 có chọn lọc, bambuterol, mã ATC: R03C C12.
Bambec chứa bambuterol là tiền chất của terbutalin, chất chủ vận giao cảm trên thụ thể bêta, kích thích chọn lọc trên β2, do đó làm giãn cơ trơn phế quản, ức chế phóng thích các chất gây co thắt nội sinh, ức chế các phản ứng phù nề gây ra bởi các chất trung gian hóa học nội sinh và làm tăng sự thanh thải của hệ thống lông chuyển nhầy.
Các nghiên cứu dược lực học đã chỉ ra rằng sau khi cho chuột lang uống bambuterol, đã đạt được tác dụng bảo vệ chống lại sự co thắt phế quản do histamin. Ở liều tương đương, thời gian giãn phế quản kéo dài hơn so với sau khi dùng terbutalin đơn thuần. Bambuterol, hoặc monocarbamat este, không có đặc tính giãn cơ trơn. Các tác dụng bảo vệ phế quản được thấy sau khi uống bambuterol có liên quan đến việc tạo ra terbutalin, cũng như các tác dụng khác (tác động lên các cơ quan khác).
Các nghiên cứu dược lực học đã được thực hiện ở bệnh nhân hen và những người tình nguyện khỏe mạnh. Các tác động quan sát được là giãn phế quản, run và tăng nhịp tim. Các tác động chuyển hóa bao gồm sự gia tăng nhỏ lượng glucose trong máu, trong khi tác động lên kali huyết thanh là không đáng kể. Trong các nghiên cứu ngắn hạn về chuyển hóa lipoprotein, người ta đã quan sát thấy sự gia tăng HDL cholesterol. Tóm lại, tất cả các tác dụng dược lực học được quan sát thấy có thể được cho là do chất chuyển hóa có hoạt tính terbutalin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in