Bearbidan
Thông tin cơ bản
Thành phần
Đan sâm (Salvia miltiorrhiza), Huyền sâm, Viễn chí, Thạch xương bồ, Toan táo nhân, Đảng sâm.
Phân loại ATC
C01EB - Other cardiac preparations ; Used in cardiac therapy.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in