Beatil

Beatil Chống chỉ định

perindopril + amlodipine

Nhà sản xuất:

Gedeon Richter
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Tất cả các chống chỉ định liên quan đến mỗi thành phần, như liệt kê dưới đây, cũng được áp dụng với chế phẩm phối hợp BEATIL.
- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc,­
- Quá mẫn cảm với peridopril hoặc bất kỳ các thuốc ức chế men chuyển nào khác,
- Tiền sử phù mạch liên quan đến điều trị bằng các thuốc ức chế men chuyển trước đây,
- Phù mạch do di truyền hoặc tự phát,­
- Phụ nữ có thai ở ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối của thai kỳ (xem phần Cảnh báo và thận trọng),
- Dùng đồng thời BEATIL với các thuốc chứa aliskiren ở bệnh nhân đái tháo đường hay bệnh nhân suy thận (mức lọc cầu thận < 60 mL/phút/1,73m2) (xem phần Cảnh báo và thận trọng, Tương tác và Dược động học),
- Hạ huyết áp nghiêm trọng,­
- Quá mẫn với amlodipin hoặc bất kỳ thuốc nào thuộc nhóm dihydropyridin,­
- Sốc, bao gồm sốc tim,­
- Tắc nghẽn dòng máu ra từ tâm thất trái (ví dụ: hẹp động mạch chủ ở mức độ nặng),­
- Suy tim có huyết động không ổn định sau nhồi máu cơ tim cấp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in