Belafcap
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Beta-caroten dạng huyền phù 30% (vit A) 50 mg (tương đương 15 mg beta-caroten), men khô có chứa selen 92.6 mg (tương đương 50 mcg selen), dl-alpha-tocopherol (vit E) 400 IU, acid ascorbic (vit C) 500 mg.
Phân loại ATC
A11JB - Vitamins with minerals ; Used as dietary supplements.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in