Bencyclane


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Peripheral and cerebral vascular disorders
Adult: 100-200 mg tid.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Severe hepatic, renal and decompensated cardiac insufficiency; recent MI; atrioventricular (AV) block; recent apoplexy (until the 3rd day); severe circulatory collapse; simultaneous therapy with β-blockers.
Thận trọng
Patients susceptible to cerebral seizures; residual urine formation due to prostatic hypertrophy.
Tác dụng không mong muốn
GI effects.
Tương tác
May potentiate action of antihypertensives; nitrates; α-blockers; tricyclic psychotropic drugs.
Tác dụng
Description: Bencyclane causes dilatation of blood vessels.
Phân loại MIMS
Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bencyclane từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in