Benzbromarone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hyperuricaemia with gout
Adult: 50-200 mg daily.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Severe or moderate renal impairment. Patients with uric acid renal calculi, urinary uric acid excretion rates >700 mg/24 hr.
Thận trọng
May exacerbate and prolong acute gout; start treatment only after acute attack has subsided. Adequate fluid intake should be maintained. Monitor liver function.
Tác dụng không mong muốn
GI effects; acute attack of gout, uric acid renal calculi, renal colic. May cause liver damage.
Tương tác
Efficacy may be antagonised when used with aspirin and other salicylates. May increase the activity of coumarin oral anticoagulants.
Tác dụng
Description: Benzbromarone reduces plasma concentrations of uric acid by blocking renal tubular reabsorption and possibly by increasing intestinal elimination of uric acid.
Pharmacokinetics:
Absorption: Partially absorbed from the GI tract.
Distribution: Extensively bound to plasma proteins.
Metabolism: Metabolised in the liver.
Excretion: Mainly excreted in the faeces, a small amount appears in the urine.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng acid uric máu & bệnh gout
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Benzbromarone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in