Benzyl benzoate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Scabies
Adult: As 25% emulsion: Apply over the whole body. If the application is thorough, one treatment may suffice, although a second application within 5 days may be necessary to lessen the possibility of treatment failure. Alternatively, 3 applications at 12-hour intervals may be made, followed by bathing 12 hours after the last application.

Topical/Cutaneous
Pediculosis
Adult: As 25% emulsion: Apply all over the affected area, then wash thoroughly after 24 hours.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Avoid contact with eyes and mucous membranes. Do not use on broken or secondarily infected skin. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Eye disorders: Eye irritation.
Immune system disorders: Hypersensitivity reactions.
Skin and subcutaneous tissue disorders: Skin and mucous membranes (e.g. nostrils, mouth, lips, ears and genital area) irritation.
Tác dụng
Description: Benzyl benzoate, an acaricide that is used in the treatment of scabies and pediculosis.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Benzyl benzoate

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 2345, Benzyl benzoate. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Benzyl-benzoate. Accessed Aug. 25, 2020.

Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc diệt nấm & ký sinh trùng dùng tại chỗ
Phân loại ATC
P03AX01 - benzyl benzoate ; Belongs to the class of other ectoparasiticides including scabicides.
Tài liệu tham khảo
Anon. Benzyl Benzoate. AHFS Clinical Drug Information [online]. Bethesda, MD. American Society of Health-System Pharmacists, Inc. https://www.ahfscdi.com. Accessed 18/08/2020.

Buckingham R (ed). Benzyl Benzoate. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 20/07/2020.

Emulsion Benzyl Benzoate (Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd). National Pharmaceutical Regulatory Agency - Ministry of Health Malaysia. https://www.npra.gov.my/. Accessed 20/07/2020.

Joint Formulary Committee. Benzyl Benzoate. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 20/07/2020.

Scabicide Emulsion GPO (GPO). MIMS Thailand. http://www.mims.com/thailand. Accessed 20/07/2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Benzyl benzoate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in