Benzylthiouracil


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hyperthyroidism
Adult: Initially, 150-200 mg daily, reduce to a maintenance dose of 100 mg daily after several wk.
Chống chỉ định
Porphyria.
Tác dụng
Description: Benzylthiouracil blocks the production of thyroid hormones through thyroid peroxidase inhibition. It does not block the release of stored thyroid hormones, thus clinical effects are apparent only when the pre-formed hormones are depleted and concentrations of circulating hormones decline.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng giáp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Benzylthiouracil từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Basdène
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in