Berodual

Berodual Mô tả

ipratropium + fenoterol

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Dạng bình xịt định liều: Dung dịch được chứa trong bình xịt bằng thép không gỉ với van định liều, với miếng ngậm miệng có thể tháo rời và nắp màu xám nhạt bằng nhựa.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in