BETAplast B
Thông tin cơ bản
Thành phần
Là loại băng vết thương thấm hút nước làm từ polyurethane, phù hợp để điều trị các vết thương có dịch tiết từ mức độ trung bình đến nhiều, hấp thụ dịch tiết từ vết thương và kích thích sự lành vết thương trong khi vẫn duy trì môi trường ẩm thuận lợi cho quá trình lành vết thương so với điều kiện khô thông thường, tạo tốc độ truyền hơi ẩm trung bình giúp da thoáng khí và tránh nhiễm khuẩn.
Phân loại ATC
D09A - MEDICATED DRESSINGS ; Used as medicated dressings.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in