Đáng chú ý
Betmiga

Betmiga Chống chỉ định

mirabegron

Nhà sản xuất:

Astellas
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Betmiga bị chống chỉ định ở:
- Bệnh nhân quá mẫn với hoạt chất hoặc bất cứ thành phần tá dược nào được liệt kê ở mục Mô tả.
- Tăng huyết áp không kiểm soát được ở mức độ nghiêm trọng được định nghĩa khi huyết áp tâm thu ≥ 180 mm Hg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 110 mm Hg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in