Đáng chú ý
Betmiga

Betmiga Mô tả

mirabegron

Nhà sản xuất:

Astellas
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần
Thành phần tá dược:
Macrogol, hydroxypropylcellulose, butylhydroxytoluene, magnesium stearate.
Vỏ bao film:
Betmiga 25 mg: Hypromellose, macrogol, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).
Betmiga 50 mg: Hypromellose, macrogol, iron oxide yellow (E172).
Dạng bào chế
Viên nén phóng thích kéo dài.
Betmiga 25 mg: Viên nén hình bầu dục, màu nâu, có dấu logo công ty và số hiệu “325” cùng bên.
Betmiga 50 mg: Viên nén hình bầu dục, màu vàng, có dấu logo công ty và số hiệu “355” cùng bên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in