Đáng chú ý
Betmiga

Betmiga Cảnh báo và thận trọng

mirabegron

Nhà sản xuất:

Astellas
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Cảnh báo và thận trọng
Suy giảm chức năng thận
Betmiga chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối (GFR < 15 mL/phút/1,73 m2 hoặc bệnh nhân chạy thận nhân tạo) và do vậy, chưa được khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân này. Các số liệu nghiên cứu ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng (GFR 15 đến 29 mL/phút/1,73 m2) còn ít; dựa trên một nghiên cứu dược động học (xem mục Dược lý - Đặc tính dược động học), giảm liều còn 25 mg được khuyến cáo ở những bệnh nhân này. Betmiga chưa được khuyến cáo sử dụng ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng (GFR 15 đến 29 mL/phút/1,73 m2) đang dùng phối hợp các thuốc ức chế mạnh CYP3A (xem mục Tương tác).
Suy giảm chức năng gan
Betmiga chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan nặng (Child-Pugh nhóm C) và do vậy, chưa được khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân này. Betmiga chưa được khuyến cáo sử dụng ở bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan trung bình (Child-Pugh nhóm B) đang dùng phối hợp các thuốc ức chế mạnh CYP3A (xem mục Tương tác).
Tăng huyết áp
Betmiga có thể làm tăng huyết áp. Khuyến cáo nên đo huyết áp định kỳ, đặc biệt ở các bệnh nhân tăng huyết áp.
Không khuyến cáo dùng Betmiga trên bệnh nhân tăng huyết áp nặng chưa được khống chế, được định nghĩa là huyết áp tâm thu ≥ 180 mm Hg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 110 mm Hg.
Bệnh nhân bị chứng kéo dài QT bẩm sinh hoặc mắc phải
Betmiga, ở liều điều trị, không làm kéo dài QT có ý nghĩa lâm sàng trong các nghiên cứu lâm sàng (xem mục Dược lý - Đặc tính dược lực học). Tuy nhiên, vì các bệnh nhân với bệnh sử rõ ràng kéo dài QT hoặc các bệnh nhân đang dùng các thuốc được biết kéo dài khoảng QT không được đưa vào các nghiên cứu này, tác động của mirabegron trên những bệnh nhân này chưa được biết. Cần thận trọng khi dùng mirabegron ở những bệnh nhân này.
Bệnh nhân bị tắc nghẽn đường tiết niệu dưới và bệnh nhân dùng các thuốc kháng muscarinic vì bàng quang tăng hoạt
Bí tiểu ở bệnh nhân bị tắc nghẽn đường tiết niệu dưới và bệnh nhân dùng các thuốc kháng muscarinic để điều trị bàng quang tăng hoạt đã được ghi nhận trong các báo cáo hậu mãi ở bệnh nhân dùng mirabegron. Nghiên cứu đối chứng lâm sàng về tính an toàn ở bệnh nhân bị tắc nghẽn đường tiết niệu dưới không thấy tăng nguy cơ bí tiểu ở bệnh nhân điều trị với Betmiga; tuy nhiên, Betmiga nên dùng thận trọng ở bệnh nhân bị tắc nghẽn đường tiết niệu dưới có ý nghĩa lâm sàng. Betmiga cũngnên dùng thận trọng ở bệnh nhân đang dùng các thuốc kháng muscarinic để điều trị bàng quang tăng hoạt.
Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc
Betmiga không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in