Betophyl
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Dầu gấc chiết xuất từ tự nhiên 400 mg, vit E thiên nhiên 40 IU.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
A11JC - Vitamins, other combinations ; Used as dietary supplements.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in