Bicomlic
Thông tin cơ bản
Thành phần
Chiết xuất Lumbricus rubellus (Lumbrokinase - phân đoạn protein có hoạt tính sinh học DLBS1033 có tác dụng thủy phân sợi fibrin, phá huyết ứ, giảm ngưng kết tiểu cầu làm tan các cục máu đông gây nghẽn mạch; hỗ trợ liệu pháp điều trị h/c do máu đông).
Phân loại ATC
V03A - ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS ; Other products with therapeutic properties.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in