Bioflora

Bioflora Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 1 viên mỗi ngày; hoặc 2 gói mỗi ngày, chia làm 2 lần.
Trẻ em dưới 6 tuổi: 2 gói mỗi ngày, chia làm 2 lần.
Nuốt viên thuốc với nước. Hòa tan thuốc trong gói vào ly nước.
Không khuyên dùng viên nang cho trẻ em dưới 6 tuổi (nguy cơ bị nghẹn).
Dạng đông khô của hoạt chất đảm bảo sự ổn định và khả năng sống của Saccharomyces boulardii CNCM I-745 và nhanh chóng tạo hỗn dịch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in