Bioflora

Bioflora Tương tác

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Do bản chất nấm men, không kết hợp thuốc này với các thuốc kháng nấm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in