Bioflora

Bioflora Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Biocodex

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
- Điều trị tiêu chảy cấp ở người lớn và trẻ em kết hợp với bù nước bằng đường uống.
- Ngăn ngừa tiêu chảy khi dùng kháng sinh.
- Ngăn ngừa tái phát tiêu chảy do Clostridium difficile.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in