Biogaia Protectis Baby Drops

Biogaia Protectis Baby Drops Thận trọng lúc dùng

Nhà sản xuất:

BioGaia AB

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in