Biogaia Protectis Baby Drops

Biogaia Protectis Baby Drops Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

BioGaia AB

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Dùng 5 giọt mỗi ngày. Trong trường hợp rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, có thể dùng đến 10 giọt mỗi ngày.
Cách dùng
Lắc mạnh lọ trước khi dùng trong khoảng 10 giây.
Để nhỏ giọt dễ dàng, xoay lọ sao cho lỗ thông hơi quay lên trên.
Đặt lọ nghiêng một góc 45° để từ từ hình thành giọt.
Có thể nhỏ giọt vào muỗng, vào đầu vú hoặc nhỏ vào sữa mẹ hoặc sữa công thức. Sản phẩm này không làm thay đổi vị của thức ăn và đồ uống.
Lưu ý: Không được thêm vào thức ăn nóng hoặc đồ uống nóng hoặc nhỏ trực tiếp vào miệng vì có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in