Biogaia Protectis Baby Drops

Biogaia Protectis Baby Drops Bảo quản

Nhà sản xuất:

BioGaia AB

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 25°C. Không để đông băng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in