Biseko

Biseko Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Người lớn:
Có thể tăng liều tối đa đến 2000 mL cho một bệnh nhân một ngày.
Trẻ em: 15 đến 20 mL/kg thể trọng mỗi ngày.
Cách dùng
Dùng thuốc theo đường tĩnh mạch.

Kiểm tra cảm quan dung dịch thuốc trong chai về chất kết tủa và biến màu trước khi sử dụng. Không sử dụng dung dịch vẩn đục hay có cặn.
Dung dịch Biseko nên được làm ấm đến nhiệt độ phòng hay nhiệt độ cơ thể trước khi sử dụng.
Dung dịch Biseko nên được truyền tĩnh mạch ban đầu với tỉ lệ 0.1 mL/kg thể trọng trong một giờ trong 10 phút. Khi bắt đầu truyền, tốc độ truyền không được vượt quá 20 giọt mỗi phút (tương đương 1 mL mỗi phút). Nếu thuốc dung nạp tốt, tốc độ truyền có thể tăng từ từ đến tốc độ tối đa 0.3 đến 0.4 mg/kg thể trọng/giờ và duy trì tốc độ này trong thời gian truyền còn lại.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in