Biseko

Biseko Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Bù thể tích máu bị mất.
Giảm protein huyết.
Giảm gammaprotein huyết.
Giảm albumin huyết.
Dự phòng chống các bệnh nhiễm trùng trong hội chứng suy giảm kháng thể, loãng máu.
Lưu ý: Biseko không chứa hemolysins, vì vậy có thể sử dụng cho mọi nhóm máu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in