Biseko

Biseko Quá liều

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Sự gia tăng thể tích máu có thể xảy ra nếu liều dùng và tốc độ truyền quá cao.
Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đang dùng Biseko với liều cao hơn liều khuyến cáo tối đa và liều này tương đương với thể tích tuần hoàn ước tính của chúng hoặc hơn, có thể nhận thấy ngay cả khi lượng isoagglutinin rất thấp cũng có thể gây nên các triệu chứng lâm sàng. Lưu ý các dấu hiệu tăng tán huyết.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in