Biseko

Biseko Dược lực học

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Biseko là dung dịch đẳng trương 5% protein huyết tương được bào chế từ huyết tương người cho máu khỏe mạnh.
Chế phẩm chứa các immunoglobulin có đầy đủ và nguyên vẹn hoạt tính sinh học dưới dạng ổn định. Do có trong thành phần các immunoglobulin IgG, IgM, IgA, Biseko có hiệu quả khi dùng cho bệnh nhân giảm tạm thời các immunoglobulin sau các phẫu thuật. Trường hợp này, dùng thuốc theo đường tĩnh mạch có ý nghĩa đặc biệt do IgM chứa toàn bộ các kháng thể trên chống lại vi khuẩn gram âm và gram dương cũng như các kháng thể trung hòa độc tố của các vi khuẩn này.
Chế phẩm chứa albumin và các protein vận chuyển khác ở nồng độ thông thường và vì vậy đặc biệt thích hợp cho việc bù thành phần keo thiếu hụt (chẳng hạn mất máu sau chấn thương hoặc phẫu thuật).
Chế phẩm có tính ổn định cao do lipoprotein được loại bằng phương pháp hấp phụ, và chế phẩm không chứa các yếu tố đông máu.
Độ chuẩn chất ngưng kết hồng cầu isoagglutinin kháng A và B < 1:64, Biseko không chứa các chất tiêu huyết hemolysins. Thuốc có thể được sử dụng không cần chú ý đến nhóm máu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in