Biseko

Biseko Cảnh báo

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Cảnh báo
Một vài phản ứng thuốc bất lợi xảy ra có thể liên quan đến tốc độ truyền.
Phải tuân theo chặt chẽ tốc độ truyền đã được nêu ra ở mục Liều lượng và Cách dùng, người bệnh phải được kiểm tra chặt chẽ và theo dõi cẩn thận các triệu chứng xảy ra trong suốt thời gian truyền.
Theo dõi người bệnh sau khi truyền ít nhất 20 phút.
Dùng thuốc cho trẻ nhỏ: Sử dụng đúng liều khuyến cáo. Theo dõi và kiểm soát các bệnh nhi khi truyền, chống quá liều.
Ảnh hưởng trên khả năng điều khiển xe cộ và máy móc: Biseko không ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe cộ và máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in