Bitolysis

Bitolysis

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin cơ bản
Thành phần
Bitolysis 1.5%/ 2.5%/ 4.25% Mỗi 100 mL: Dextrose.H2O 1.5g (/ 2.5g/ 4.25g), NaCl 538mg, natri lactat 448mg, CaCl2.H2O 25.7mg, MgCl2.6H2O 5.08mg. Bitolysis Low Calci 1.5%/ 2.5%/ 4.25% Mỗi 100 mL: Dextrose.H2O 1.5g (/ 2.5g/ 4.25g), NaCl 538mg, natri lactat 448mg, CaCl2.H2O 18.3mg, MgCl2.6H2O 5.08mg.
Phân loại ATC
B05D - PERITONEAL DIALYTICS ; Used in peritoneal dialysis.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Bitolysis 1.5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc 1.5%
Trình bày/Đóng gói
2 L x 1's
Dạng bào chế
Bitolysis 2.5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc 2.5%
Trình bày/Đóng gói
2 L x 1's
Dạng bào chế
Bitolysis 4.25% Dung dịch thẩm phân phúc mạc 4.25%
Trình bày/Đóng gói
2 L x 1's
Dạng bào chế
Bitolysis Low Calci 1.5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc 1.5%
Trình bày/Đóng gói
2 L x 1's
Dạng bào chế
Bitolysis Low Calci 2.5% Dung dịch thẩm phân phúc mạc 2.5%
Trình bày/Đóng gói
2 L x 1's
Dạng bào chế
Bitolysis Low Calci 4.25% Dung dịch thẩm phân phúc mạc 4.25%
Trình bày/Đóng gói
2 L x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in