Bovine colostrum


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
HIV-associated diarrhoea
Adult: Up to 60 mg/day to max 9 wk.
Chống chỉ định
Milk allergy.
Thận trọng
Patient w/ lactose intolerance and sensitivity to milk protein. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances (e.g. nausea, flatulence).
Tác dụng
Description: Bovine colostrum has been used similarly to antisera and human Ig preparations to provide passive immunity against infectious diseases. Hyperimmune bovine colostra have been prepared from cows previously immunised w/ specific antigens.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Tài liệu tham khảo
Anon. Bovine Colostrum. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 18/08/2014.

Buckingham R (ed). Bovine Colostrum. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 18/08/2014.

Wickersham RM. Bovine Colostrum. Facts and Comparisons [online]. St. Louis, MO. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://www.wolterskluwercdi.com/facts-comparisons-online/. Accessed 18/08/2014.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bovine colostrum từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in