Bridge Heel Balm

Bridge Heel Balm Thận trọng lúc dùng

Nhà sản xuất:

Bridge Healthcare
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Với những vùng da đang bị nứt nặng, có thể đau nhức tại chỗ. Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng tại chỗ.
Tránh dây vào mắt. Thận trọng khi bôi trên phần da bị tổn thương, viêm hay vùng mặt.
Khi sử dụng cho trẻ em phải theo dõi sát.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến nhân viên y tế.
Ảnh hưởng khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe hoặc khi vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in