Bridge Heel Balm

Bridge Heel Balm Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Bridge Healthcare
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.
Nếu nhiễm trùng nấm đồng thời, kem nên được bổ sung với thuốc chống nấm.
Trong trường hợp nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến thầy thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in