Bridge Heel Balm

Bridge Heel Balm Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Bridge Healthcare
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Thoa vào vùng da bệnh 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần. Để có sự hấp thu tốt hơn nên ngâm chân vào nước ấm trước khi thoa kem hoặc sau khi thoa kem bao chân bằng bao nylon sau đó đi tất.
Cần làm gì khi quên dùng: nhanh chóng dùng ngay như bình thường.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in