Bromhexin Actavis

Bromhexin Actavis Chỉ định/Công dụng

bromhexine

Nhà sản xuất:

Actavis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị triệu chứng các bệnh lý đường hô hấp, với ho khan và khó khạc đàm, tăng tiết dịch phế quản trong các bệnh về khí phế quản, bao gồm: viêm phế quản co thắt, viêm phổi, giãn phế quản, COPD, lao phổi, bệnh bụi phổi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in