Bucillamine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Rheumatoid arthritis
Adult: Initially 100 mg/day.
Tác dụng không mong muốn
Skin and kidney disorders; pemiphigus lesions.
Tác dụng
Description: Bucillamine is structurally related to penicillamine & is reported to be an immunomodulator. It has been used in RA. It inhibits hypoxic induction of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) through inhibition of Hypoxia Inducible Factor HIF-1 induction & binding activity in Bovine Retinal Microcapillary Endothelial Cells (BREC). It also inhibits the spontaneous expression of VEGF mRNA by its effect on Sp1 & Hypoxia Responsive Element (HRE) binding.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bucillamine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in