Bulaquine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Treatment and prophylaxis of relapse of Plasmodium vivax malaria
Adult: 25 mg once daily for 7 days. To be used in comjunction with chloroquine.
Chống chỉ định
Rheumatoid arthritis; systemic lupus erythematosus. Co-administration of drugs known to cause haemolysis.
Thận trọng
Exercise caution while administering bulaquine to patients suffering from G6PD deficiency. Pregnancy and lactation, children.
Tương tác
Specific studies with other drugs have not been undertaken except with chloroquine where it was concurrently used in the phase II/III clinical trials without any adverse effects.
Tác dụng
Description: Bulaquine is a new generation of 8-aminoqinoline derivative antimalarial used in managing P. vivax infection. It reportedly inhibits protein synthesis in protozoa and polymerization of amino acids by the plasmodia. When co-administered with chloroquine, malarial is treated witho significant relapse episodes. Compared to primaquine, it requires lesser treatment days and it has better tolerance profile in patients with G6PD (G6PDH) deficiency.
Phân loại MIMS
Thuốc chống sốt rét
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Bulaquine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in