Canasone C.B

Canasone C.B

betamethasone + clotrimazole

Nhà sản xuất:

Thai Nakorn Patana VN
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 100 g: Betamethasone dipropionate 1,29 g (tương đương betamethasone 0,1 g), clotrimazole 1 g.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng khuẩn có corticoid dùng tại chỗ
Phân loại ATC
D07BC01 - betamethasone and antiseptics ; Belongs to the class of potent (group III) corticosteroids, in combination with antiseptics. Used in the treatment of dermatological diseases.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Canasone C.B Kem bôi da
Trình bày/Đóng gói
15 g x 1's;5 g x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in