Cataflam

Cataflam Bảo quản

diclofenac

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Không bảo quản thuốc trên 30oC.
Tránh ẩm.
Hạn dùng: 24 tháng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in