Cefalotin - Mekophar

Cefalotin - Mekophar Mô tả

cefalotin

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Bột kết tinh màu trắng ngà hay vàng nhạt, đóng trong lọ thủy tinh nút kín.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in