CellCept

CellCept Thận trọng lúc dùng

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Các hướng dẫn đặc biệt về sử dụng, xử lý và hủy bỏ thuốc
CellCept dùng đường uống
Mycophenolate mofetil đã được chứng minh là có tác dụng gây quái thai (xem mục Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú), do đó viên nén và viên nang CellCept không được làm vỡ hoặc mở ra. Bệnh nhân nên tránh hít hoặc để da hoặc niêm mạc tiếp xúc với bột thuốc chứa trong viên nang CellCept. Nếu đã tiếp xúc với thuốc, rửa kỹ với nước và xà phòng; rửa mắt với nước sạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in