CellCept

CellCept Chống chỉ định

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Các phản ứng dị ứng với CellCept đã được ghi nhận. Vì vậy, CellCept được chống chỉ định ở những bệnh nhân đã biết bị quá mẫn với mycophenolate mofetil hoặc axit mycophenolic (MPA).
Chống chỉ định dùng CellCept cho phụ nữ mang thai do có khả năng gây đột biến và quái thai (xem mục Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Chống chỉ định dùng CellCept cho phụ nữ có khả năng mang thai mà không sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả cao (xem mục Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Chống chỉ định dùng CellCept cho phụ nữ đang cho con bú (xem mục Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in