CellCept

CellCept Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Vui lòng tham khảo thông tin kê toa đầy đủ cho corticosteroid, và ciclosporin hoặc tacrolimus, khi được sử dụng phối hợp với CellCept.
Bệnh nhân ghép tạng
Liều chuẩn để dự phòng thải ghép thận
Bệnh nhân trưởng thành: Liều khuyên dùng là 1 g dùng đường uống hoặc truyền tĩnh mạch (thời gian truyền TỐI THIỂU LÀ HAI GIỜ), hai lần mỗi ngày (dùng 2 g mỗi ngày) cho những bệnh nhân ghép thận. Mặc dầu trong các thử nghiệm lâm sàng, mức liều 1,5 g hai lần mỗi ngày (3 g mỗi ngày) đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả, nhưng sự vượt trội về hiệu quả chưa được xác định cho những bệnh nhân ghép thận. Nhìn chung, những bệnh nhân dùng CellCept liều 2 g/ngày cho thấy độ an toàn cao hơn những bệnh nhân dùng CellCept liều 3 g/ngày.
Trẻ em (từ 3 tháng-18 tuổi): Liều khuyến cáo bột pha hỗn dịch uống Cellcept là 600 mg/m2 hai lần mỗi ngày (liều tối đa là 2 g mỗi ngày). Bệnh nhân với diện tích cơ thể từ 1,25-1,5 m2 có thể dùng Cellcept dạng viên nang ở liều 750 mg hai lần mỗi ngày (1,5 g mỗi ngày). Bệnh nhân có diện tích cơ thể > 1,5 m2 có thể dùng Cellcept dạng viên nén 1 g hai lần mỗi ngày (2 g mỗi ngày).
Liều chuẩn để dự phòng thải ghép tim
Bệnh nhân trưởng thành: Liều khuyên dùng cho những bệnh nhân ghép tim là 1,5 g dùng đường uống hoặc truyền tĩnh mạch (thời gian truyền TỐI THIỂU LÀ HAI GIỜ), hai lần mỗi ngày (3 g một ngày).
Bệnh nhi: Không có thông tin sử dụng thuốc trên bệnh nhi ghép tim.
Liều chuẩn để dự phòng thải ghép gan
Bệnh nhân trưởng thành: Liều khuyên dùng cho những bệnh nhân ghép gan là 1 g dùng đường truyền tĩnh mạch (thời gian truyền TỐI THIỂU LÀ HAI GIỜ), hai lần mỗi ngày (2 g một ngày); hoặc 1,5 g dùng đường uống, hai lần mỗi ngày (3 g một ngày).
Bệnh nhi: Không có thông tin sử dụng thuốc trên bệnh nhi ghép gan.
Liều chuẩn để điều trị hiện tượng thải ghép thận lần đầu hoặc khó điều trị
Bệnh nhân trưởng thành: Liều khuyên dùng là 1,5 g dùng đường uống hoặc truyền tĩnh mạch (thời gian truyền TỐI THIỂU LÀ HAI GIỜ), hai lần mỗi ngày (3 g một ngày).
Bệnh nhi: Không có dữ liệu điều trị hiện tượng thải ghép thận lần đầu hoặc khó điều trị trên bệnh nhi ghép thận.
Dùng đường uống (xem mục Các đặc tính dược động học, hấp thu): Liều khởi đầu của CellCept phải được dùng càng sớm càng tốt ngay sau khi ghép thận, ghép tim hoặc ghép gan.
Bệnh nhân viêm thận lupus
Liều chuẩn trong điều trị dẫn nhập
Bệnh nhân trưởng thành: Liều khuyên dùng là 750 mg – 1,5 g, uống hai lần một ngày (liều hàng ngày có thể lên tới 3 g).
Bệnh nhi: Liều khuyên dùng là 600 mg/m2, uống hai lần một ngày (tối đa 2 g mỗi ngày).
Liều chuẩn trong điều trị duy trì
Bệnh nhân trưởng thành: Liều khuyên dùng là 500 mg – 1 g, uống hai lần mỗi ngày.
Bệnh nhi: Liều khuyên dùng là 300 mg/m2, uống hai lần mỗi ngày.
CellCept nên được sử dụng cùng với corticosteroids. Liều nên được đưa vào từ từ và điều chỉnh dựa trên đáp ứng lâm sàng. Theo dõi thuốc điều trị có thể giúp ngăn ngừa nồng độ thuốc dưới ngưỡng điều trị (Cmin ≥ 3,0 mg/L hoặc AUC giữa các khoảng liều ≥ 35h*mg/L).
Các hướng dẫn sử dụng liều đặc biệt
Sử dụng ở bệnh nhi
Xem ở trên và mục Dược động học ở những đối tượng đặc biệt.
Sử dụng ở người già
Không khuyến cáo điều chỉnh liều dùng đường uống ở bệnh nhân ghép tạng (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Không có khuyến cáo nào đối với bệnh nhân viêm thận lupus.
Bệnh nhân suy thận
Đối với bệnh nhân ghép thận với suy thận mạn tính nặng (tốc độ lọc cầu thận < 25 mL/phút/1,73m2) ngoài khoảng thời gian ngay sau ghép hoặc sau khi điều trị sự thải ghép cấp tính hoặc khó điều trị, nên tránh dùng liều cao hơn 1 g x 2 lần mỗi ngày (xem mục Các đặc tính dược động học).
Đối với bệnh nhân sau ghép tạng có chức năng thận ghép phục hồi chậm, không có khuyến cáo điều chỉnh liều nhưng bệnh nhân nên được theo dõi cẩn thận (xem mục Các đặc tính dược động học).
Không có dữ liệu trên bệnh nhân ghép tim hoặc ghép gan có suy thận nặng.
Theo dõi thuốc điều trị được khuyến cáo đối với những bệnh nhân viêm thận lupus có tốc độ lọc cầu thận < 30 mL/phút.
Bệnh nhân suy gan
Không có khuyến cáo điều chỉnh liều ở những bệnh nhân ghép thận bị bệnh nhu mô gan nặng (xem Đặc tính dược động học).
Không có dữ liệu trên những bệnh nhân ghép tim và những bệnh nhân viêm thận lupus bị bệnh nhu mô gan nặng.
Bệnh nhân bị giảm bạch cầu trung tính
Đối với bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính (lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối <1,3 × 103/μL), phải ngừng dùng CellCept hoặc phải giảm liều (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in