CellCept

CellCept Chỉ định/Công dụng

mycophenolic acid

Nhà sản xuất:

F. Hoffmann-La Roche

Nhà phân phối:

Sang Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
CellCept kết hợp với corticosteroids, và hoặc với ciclosporin hoặc với tacrolimus được chỉ định để:
• Dự phòng hiện tượng thải ghép cấp tính và để điều trị tình trạng thải ghép lần đầu hoặc đáp ứng kém với điều trị ở những bệnh nhân ghép thận đồng loài.
• Dự phòng hiện tượng thải ghép cấp tính ở những bệnh nhân ghép tim đồng loài. Ở những bệnh nhân được điều trị, MMF giúp cải thiện khả năng sống trong năm đầu tiên sau khi được ghép tim.
• Dự phòng hiện tượng thải ghép cấp tính ở những bệnh nhân ghép gan đồng loài.
CellCept được chỉ định trong điều trị dẫn nhập và điều trị duy trì cho bệnh nhân viêm thận lupus, loại III-V (được chẩn đoán theo phân loại của Hiệp hội Thận học Quốc tế/Hiệp hội Bệnh học về Thận)
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in