Cerebrolysin

Cerebrolysin Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Ever Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
+ Tăng nhạy cảm với các thành phần của thuốc.
+ Tình trạng động kinh hoặc động kinh cơn lớn, hoặc người động kinh với tần xuất động kinh tăng lên.
+ Suy thận nặng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in