Cerebrolysin

Cerebrolysin Tương tác

Nhà sản xuất:

Ever Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Dùng Cerebrolysin cùng với các thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc ức chế MAO có thể gây tăng tích lũy thuốc. Trong trường hợp đó nên giảm liều dùng của thuốc đó.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in