Cerebrolysin

Cerebrolysin Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Ever Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
+ Rối loạn trí nhớ, rối loạn độ tập trung.
+ Sa sút trí tuệ do thoái hóa, bao gồm bệnh Alzheimer.
+ Sa sút trí tuệ do bệnh mạch não, do nhồi máu nhiều chỗ.
+ Sa sút trí tuệ phức hợp (cả thoái hóa và mạch máu).
+ Đột quị (thiếu máu cục bộ và chảy máu).
+ Sau chấn thương và phẫu thuật, sau chấn động, đụng dập và sau phẫu thuật thần kinh.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in